روند مدلسازی ساختمان

روند مدلسازی ساختمان روند مدلسازی ساختمان مدلسازی ساختمان یک فرایند پیچیده است که از چندین مرحله تشکیل شده است. در ادامه به توضیح اجمالی این مراحل می‌پردازیم: جمع آوری اطلاعات: جمع آوری اطلاعات مربوط به پروژه ساختمانی به دست آورده می شود، از جمله نقشه ها، مشخصات فنی، اطلاعات توپوگرافی، اندازه ها و مشخصات مواد … ادامه خواندن روند مدلسازی ساختمان