کنفرانس بیم

کنفرانس بیم

BIM رویکردی نسبتاً جدید به طراحی، ساخت و مدیریت دوره عمر پروژه‌ است که تحولی شگرف در ساماندهی، اجرا و نگهداشت پروژه‌ها ایجاد کرده است. در این راستا. پیشگامان صنایع ساخت ‌و احداث، محققان و سرمایه‌گذاران. به دنبال پیروی از الگوهای. ارایه شده در فنآوری بیم، اقدام به برگزاری همایش‌ها. و کنفرانس‌های بیم ملی و بین‌المللی متعددی در سطح جهان با محوریت بیم نموده‌اند. در پنجمین دوره سخنرانی کنفرانس بیم رئیس هیأت مدیره شرکت فنی و مهندسی پایا بیم، میرعلی خادم. موسوی در میزگرد تخصصی بررسی شرح خدمات و قیمت گذاری مدلسازی اطلاعات ساخت به عنوان هیأت رئیسه حضور داشتند.